I henhold til de advokatetiske regler, skal der oplyses om en række forhold.

Jeg er en del af advokatfirmaet Advokaterne Mikkelsen. Firmaet består af advokaterne Thomas Mikkelsen, Hanne Mikkelsen, Maria Louise Mikkelsen og Bruno Mikkelsen. Derudover beskæftiger kontoret tre sekretærer. Virksomheden udøves fra adressen Grangårdscentret 45, 9530 Støvring. Virksomheden drives som en personligt drevet virksomhed, og advokat Bruno Mikkelsen er eneejer. Virksomhedens cvr. nr. er 65 10 24 12.

Vi er medlem af Advokatsamfundet og er omfattet af Advokatsamfundets tilsyn- og disciplinærsystem samt reglerne om god advokatskik jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokaterne Mikkelsen, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Alle advokater i firmaet er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V. Der anvendes ikke aftaleklausuler eller særlige værnetingsregler.

Alle advokater er beskikket af Justitsministeriet.

Særligt vedrørende klientkonto kan det oplyses, at en ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

Advokatfirmaet har samleklientbankkonti i pengeinstituttet Danske Bank, og medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i denne bank