Som forsvarer skal jeg varetage dit forsvar i hele straffesagsbehandlingen. Både imens sagen efterforskes hos politiet og når sagen behandles hos domstolene. Som forsvarer er jeg med til at sikre, at politiet og anklagemyndigheden overholder de spilleregler, der gælder for straffesagsbehandling og bistår dig under sagen.