Home > Om mig
Læs mere om mig her

Læs mere om mig her

Jeg er specialiseret strafferetsadvokat og er uddannet anklager i Anklagemyndigheden. Det betyder, at jeg kender politiets måde at arbejde på. Det kommer dig til gode. Derudover underviser jeg i flere strafferetlige fag ved Aalborg Universitet, hvilket sikrer dig, at jeg har biholder et højt fagligt niveau og altid er opdateret på de nyeste regler og afgørelser.

Ved mig med din side vil du være i gode hænder.

Hvornår skal du kontakte mig?

Hvornår skal du kontakte mig?

Kontakt mig gerne så tidligt i forløbet, som det overhovedet er muligt. Det gør, at jeg kan komme på banen tidligt og sikre din retssikkerhed gennem hele forløbet.

Hvis du kontakter mig, inden du skal til afhøring, tager jeg gerne sammen med dig til afhøringen.

Hvad koster det, og skal du selv betale?

Svaret afhænger af, om du bliver dømt.

Hvis du bliver frikendt, skal staten betale alle sagens omkostninger. Disse omkostninger fastsættes af retten. Det er muligt for en advokat at opkræve yderligere salær, end det salær, der bliver fastsat af retten, men det gør jeg ikke.

Bliver du dømt, betaler staten stadigvæk advokatomkostninger, men opkræver dem efterfølgende hos dig.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har brug for en forsvarer, er du velkommen til at kontakte mig uforpligtende. Hvis det er min opfattelse, at sagen er så simpel, at en advokat ikke er relevant, vil jeg oplyse dig om det.

Du skal dog være opmærksom på, at der selv i tilståelsessager kan være brug for en forsvarer. Der skal ikke tages stilling til skyldsspørgsmålet i tilståelsessager, men der skal tages stilling til strafudmåling.

Hvis du møder uden en forsvarer, vil dommeren alene høre anklagemyndighedens bemærkninger til strafudmålingen. Du bør også blive hørt, og det gør du, ved at tage en forsvarsadvokat med.

Hvad koster det, og skal du selv betale?

Hvordan arbejder jeg?

Jeg er opmærksom på, at der kan være nogle meget store menneskelige omkostninger forbundet med at være involveret i en straffesag. Det kan både være i forhold til de nære relationer, men også i forhold til ens arbejdsplads og det lokalmiljø man færdes i. Det kan jeg desværre ikke ændre på, men jeg kan gøre hvad jeg kan, for at støtte op klienten og sikre, at klienten bliver hørt og inddraget.

Jeg ser det som en af mine vigtigste opgaver hele tiden at holde klienten opdateret på, hvad der sker i sagen og at inddrage klienten i de beslutninger, som skal træffes. Det er min opfattelse, at det skaber de bedste resultater.

Faglighed i fokus

Det er Anklagemyndigheden der skal bevise, at en tiltalt er skyldig, og ikke den tiltalte, der skal bevise sin uskyld. Det er derfor vigtigt hele tiden at udfordre Anklagemyndigheden på de beviser som føres. Jeg er ikke bange for at bede om yderligere undersøgelser, hvis der er behov for det, og jeg forholder mig altid kritisk til det materiale, som fremlægges.

Udover arbejdet som forsvarer, underviser jeg i flere strafferetlige fag ved Aalborg Universitet. Samme med min flere års erfaring fra Anklagemyndigheden sikrer det et højt fagligt niveau, og dermed det bedste forsvar for dig.