Rent praktisk skal en forsvarer bistå dig under sagen, hvorfor han skal kende de forskellige bevismidler samt de regulerer, de forskellige strafprocessuelle indgreb.

En forsvarer skal kunne påpege fejl og usikkerheder i det bevismateriale, som politiet fremskaffer til brug for sagen. Med en baggrund i anklagemyndigheden, har advokat Thomas Mikkelsen et indgående kendskab til straffesagsbehandlingen såvel ved politiet som i retten.

Du er velkommen til at ringe og drøfte din sag gratis og uforpligtende.