Jeg arbejder med alle typer straffesager, og du kan derfor kontakte mig uanset hvilke forhold, der er tale om.

Som tidligere anklager har jeg erfaring med bl.a. økonomisk kriminalitet. Mange forsvarsadvokater har kun meget lidt rutine inden for dette felt, da det kræver høj grad af specialisering. Jeg har netop denne specialisering og vil kunne give dig et godt forsvar.

Jeg kan således varetage dine interesser i sager om;

√ Personfarlig kriminalitet

√ Økonomisk kriminalitet

√ Færdselssager

√ Narkotika

√ Våbenlovgivningen, herunder knivloven

√ Krænkelse af privatlivets fred herunder også chikane

√ Særlovgivning, eks. brud på tavshedspligt