Jeg arbejder med alle typer af straffesager og du kan derfor kontakte mig uanset hvilket forhold, der er tale om. I min tid i Anklagemyndigheden sad jeg i en længere periode med økonomisk kriminalitet. Mange forsvarsadvokater har kun meget lidt rutine inden for dette felt, da det kræver en høj grad af specialisering. Jeg har den specialisering, og vil derfor kunne bistå dig.

 

Jeg kan således varetage dine interesser i sager om;

√ Personfarlig kriminalitet

√ Økonomisk kriminalitet

√ Færdselssager

√ Narkotika

√ Våbenlovgivningen, herunder knivloven

√ Krænkelse af privatlivets fred herunder også chikane

√ Særlovgivning, eks. brud på tavshedspligt