Straffesagen

Opstart af straffesagen

En straffesag starter ofte med en anmeldelse, hvorefter politiet starter en efterforskning op. Denne efterforskning kan politiet at standse med den begrundelse, at der ikke er udsigt til en domsfældende. Enten fordi beviserne ikke er stærke nok, eller fordi de anmeldte forhold ikke er kriminelt. 

Hvis politiet finder, at der er en bestyrket mistanke mod en flere gerningsmænd, vil de gå til en sigtelse. Det er for at sikre de sigtede nogle rettigheder i henhold til retsplejeloven. Det er vigtigt, at du kontakter os med det samme, hvis du bliver sigtet.  

Anklagemyndighedens vurdering

Når politiet er færdige med at arbejde i sagen, og de vurderer, at sagen er færdigefterforsket, vil sagen blive sendt til Anklagemyndigheden, der vil vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale. Når de laver den vurdering, vurderer de, om de tror, at der vil kunne ske domsfældelse. Altså om man vil kunne blive dømt skyldig i retten. 

Hvis du bliver tiltalt, og du ikke allerede har en advokat, eller du ikke er tilfreds med din nuværende advokat, så er det nu, du skal kontakte os. Hurtigst muligt. 

Retssagen

Hvis Anklagemyndigheden vurderer, at en sag vil kunne føre til domsfældelse, vil den blive sendt videre i retten. Retten vil så beramme en dato i samarbejde med din advokat og Anklagemyndigheden, hvor sagen skal behandles i retten. 

Inden sagen skal behandles i retten, er det vigtigt, at du har haft mulighed for at bede om yderligere efterforskning, hvis det er relevant, og at sagens akter er gennemgået med dig. Det er din advokat, der skal sørge for det. 

Retssagen er din eneste mulighed for at komme til orde inden der afsiges dom i sagen. Det er derfor vigtigt, at du samme med din advokat lægger en god strategi for, hvordan alle relevante oplysninger kommer frem. 

Mange års erfaring

Advokaterne Mikkelsen er erfarne forsvarsadvokater med mange års ekspertise inden for strafferet. De har repræsenteret klienter i Danmark og i alle sagstyper, herunder sager om økonomisk kriminalitet, vold og narkotikahandel. Firmaet lægger vægt på at opbygge en stærk klient-advokat relation baseret på tillid og åbenhed, hvilket sikrer, at de er i stand til at forstå og opfylde klientens behov og krav. 

Fremragende service.

Vores klienter oplever os som dedikerede og professionelle.

Fokus på klientrelationen

Hos os er du ikke blot et nummer eller en sag. Vi tager dig og din sag seriøst.

Juridisk rådgivning

Vi rådgiver inden for alle aspekter af strafferetten.

Medlem af Advokatsamfundet

Vi er medlem af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler.

De skrappeste forsvarsadvokater med de bedste resultater.

Medlem af Advokatsamfundet

Som advokater beskikkede af Justitsministeriet er vi medlem af Advokatsamfundet. Det betyder, at du hos os får en høj kvalificeret rådgivning og vurdering af din sag. 

Er du på udkig efter en erfaren og professionel forsvarsadvokat? Så kontakt os!

KONTAKT INFO

For at arbejde sammen med en advokat, der fokuserer på at hjælpe dig med at opnå dine mål, kan du ringe til os nu eller sende os en e-mail. Vi lover at besvare dit opkald hurtigt.
Kontortider: mandag – fredag fra 8:30 til 16:00